Ψυχολόγοι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή: Ανοικτή επιστολή στον Πρωθυπουργό!

«Ψυχολόγοι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και την  ειδική αγωγή: Ανοικτή επιστολή στον Πρωθυπουργό!

19/9/2013

Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ Εξοχότατε κύριε Αντιπρόεδρε  της Κυβέρνησης,

Παίρνουμε το θάρρος να απευθυνθούμε απευθείας σε σας, διότι στο Υπουργείο Παιδείας, δυστυχώς, όπως θα φανεί  με όσα θα αναφέρουμε πιο κάτω, φαίνεται ότι η κατρακύλα δεν  έχει τελειωμό στον αναχρονισμό και τις  ανορθολογικές πρακτικές που επιδεινώνουν τις συνθήκες  εκπαίδευσης, αλλά και που υποσκάπτουν τη νομιμότητα και  ματαιώνουν τις διαδικασίες της Δημοκρατίας σε θέματα της  εκπαίδευσης.

Φέτος πολλά σχολεία, σε αντίθεση με όσα ο Υπουργός  και ο Υφυπουργός διαβεβαίωναν με  δηλώσεις στη Βουλή και στα ΜΜΕ, είναι  ακόμη πραγματικά κλειστά. Επί πλέον πιο γενικά, ακόμη και τα  σχολεία που έχουν «αίθουσες, εκπαιδευτικούς και βιβλία», με  όρους καλής πρακτικής είναι ψυχολογικά – παιδαγωγικά  κλειστά, επειδή ουσιαστικοί παράγοντες της  εκπαίδευσης παραγνωρίζονται και οι πρακτικές σχεδιασμού και  διοίκησης της στελέχωσης των σχολείων δημιουργούν ανασφάλεια  στους εργαζομένους και επιδεινώνουν το σχολικό  κλίμα.

Τα προβλήματα ιδιαίτερα στην  εκπαίδευση και ειδική αγωγή των μαθητών με αναπηρία δηλ

των πιο ευάλωτων στην κρίση δεν είναι μόνο τα  εμπόδια όπως η ακατάλληλη υποδομή, η έλλειψη βιβλίων, η έλλειψη ενιαίου  σχεδιασμού προγράμματος για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και οι αλλαγές, που δεν περιλαμβάνουν τα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, και που το σχολείο του  Υπουργείου παιδείας συνεχίζει, «για το καλό τους!!»  να  αποκλείει από την εκπαίδευση.

Το ζήτημα της σχολικής ψυχολογικής  υποστήριξης είναι χρόνιο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  και μπορεί να θεωρείται από ορισμένους μια παρωνυχίδα μπροστά στα σοβαρά  δραματικά προβλήματα που ζει σήμερα η χώρα. Αλλά η σημασία της  επιστημονικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της στον τομέα της εκπαίδευσης έχει  αναγνωριστεί  σε όλα τα αναπτυγμένα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα και  έχουν όλο τον 20ο αιώνα, με υποστήριξη της Ουνέσκο, αναπτυχτεί καλές  πρακτικές  οργάνωσης και προγράμματα σχολικής ψυχολογικής υποστήριξης των  σχολείων και γενικά ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, ως  συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων. Η  ανάπτυξη της πηγάζει από προβλήματα  όχι μόνο σε ορισμένους μαθητές αλλά  θεωρείται εγγενής σε όλο  το εκπαιδευτικό ζήτημα και το  εκπαιδευτικό έργο με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην Ελλάδα, έχει νομοθετικά κατοχυρωθεί στην ειδική αγωγή  και εκπαίδευση ο ισότιμος διακριτός ρόλος των Ψυχολόγων μαζί με όλους τους  κλάδους του εδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ και στην γενική εκπαίδευση  ανακοινώθηκε η πρόσληψη

σε μεγάλη κλίμακα ψυχολόγων.

Όμως, οι μέχρι σήμερα ενέργειες και οι πρακτικές εμπλοκής  των ψυχολόγων στην εκπαίδευση είναι σε  αντίθεση με τα διεθνή πρότυπα παροχής ειδικευμένης υποστήριξης και με όσα Ψυχολόγοι  με μεταπτυχιακά ή και διδακτορικά και προϋπηρεσία στην εκπαίδευση  επεσήμαναν στον  Υπουργό Παιδείας (επιστολές αριθ. Πρωτ. 4929/2012, 9370/8-8-2013 Γραφείο Υπουργού)

Επιπλέον, χθες, την ώρα που  εσείς, σε διάγγελμά από το Μέγαρο Μαξίμου δεσμευτήκατε για αγώνα  εναντίον όσων «υποσκάπτουν τα θεμέλια της χώρας που  γέννησε τη Δημοκρατία!»», σύμφωνα με καθοδηγούμενες πληροφορίες που  δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, «Μετά από πυρετώδεις συσκέψεις της ηγεσίας του  Υπουργείου Παιδείας» με θέμα την εξεύρεση λύσης, ώστε να καλυφθούν τα κενά των  δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, πήραν αποφάσεις  που ανατρέπουν την φιλοσοφία νόμων που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή, πριν  ακόμη στεγνώσει το μελάνι της Βουλής! Επί πλέον εκδήλωσαν στο ζενίθ τις  αναχρονιστικές αντιλήψεις για την θέση του ψυχολόγου στην εκπαίδευση, με την  εύκολη μετακίνηση από τον  ορθολογισμό του θεσμού που ψήφισε η Βουλή στον  ανορθολογισμό στην εφαρμογή, και εμπέδωσαν τις πρακτικές που περιφρονούν το  ανθρώπινο δυναμικό, υποσκάπτουν την δημοκρατία και τη νομιμότητα και αδιαφορούν  για το συμφέρον

των παιδιών και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για το  ανθρώπινο δικαίωμα της εκπαίδευσης:

Αποφασίστηκε λοιπόν  ότι η στελέχωση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ  δεν υφίσταται πλέον ως ξεχωριστό Πρόγραμμα και παραγνωρίζεται ότι για την  υλοποίηση του,  όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή και προβλέπεται από το ειδικό  πρόγραμμα ΕΣΠΑ, απαιτείται ειδικό προσωπικό με υψηλά ειδικά προσόντα, με  επιπρόσθετη  επιμόρφωση στον νέο ρόλο και ειδική οργάνωση υποστήριξης για  τουλάχιστον μια διετία για να είναι δυνατό να έχει αποτελέσματα.

Η στελέχωση της καινοτομίας στην οργάνωση της εκπαίδευσης  και όλων των δομών της ειδικής αγωγής θα γίνει βασικά, όπως αποφάσισαν, με άλλη  διαδικασία από τον ΟΑΕΔ σε συνδυασμό με πρόγραμμα για μακροχρόνιους άνεργους και «κοινωφελούς εργασίας». Αντικαθιστούν πρόγραμμα στελέχωσης πάγιων ή βασικών  αναγκών της εκπαίδευσης με πρόγραμμα έκτακτων αναγκών χαμηλού κόστους.    Βασικός στόχος πρακτικά δεν θα είναι ο νέος θεσμός στην εκπαίδευση  αλλά η εμπειρία πρακτικής άσκησης με εργασία για λίγους μήνες, χωρίς  προσανατολισμό συνέχισης στα επόμενα χρόνια.

Αδίστακτα ασκούν την ανισότητα στην μεταχείριση του  διδακτικού προσωπικού και των κλάδων ΕΕΠ και παραβιάζουν το νόμο για την ισότιμη  συμμετοχή στην εκπαίδευση με τους ίδιους όρους. Οι μεν θα είναι από το  πρόγραμμα  αναπληρωτών της εκπαίδευσης με κανονική αμοιβή και οι δε θα  είναι από πρόγραμμα άλλου  φορέα για κοινωφελή εργασία!

Παραγνωρίζεται ότι ο ψυχολόγος από τη φύση του έργου του  έχει ιδιαιτερότητες στην άσκηση του επαγγέλματος του στο σχολείο και δεν μπορεί  να παρέμβει αποτελεσματικά σαν επισκέπτης για λίγους μήνες. Για αυτό η  πρακτική άσκηση  για να έχει νόημα και να μην είναι επιζήμια γίνεται μόνο  σε οργανωμένες ψυχολογικές

υπηρεσίες, υπό την επίβλεψη έμπειρου ψυχολόγου.  Επί  πλέον, ο ψυχολόγος δεοντολογικά αρνείται να αναλάβει ευθύνη προσφοράς έργου όταν  δεν υπάρχουν οι χρονικές προϋποθέσεις για αποτελεσματική παρέμβαση.

Με την απόφαση λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  ανατρέπει κάθε έννοια καλής πρακτικής και στρεβλώνει προγράμματα όπως η «κοινωφελής εργασία» και  η στελέχωση των σχολείων από ψυχολόγους που πολύ  χρειάζονται σήμερα αν οργανωθούν σωστά.

Συγχρόνως ακυρώνει διαδικασίες οργάνωσης και προετοιμασίας  του ΕΣΠΑ, μηδενίζει το έργο που έγινε και υποχρεώνουν σε νέα ταλαιπωρία τους  υποψηφίους για αίτηση στον ΟΑΕΔ.

Στην ουσία τους είναι επιλογές που ξοδεύουν εργατοώρες  άναρχα με προχειρότητα και χωρίς εστίαση στις ανάγκες,  αντανακλούν άγνοια  αν όχι αδιαφορία για τις ανάγκες και προσωπικές απόψεις και ευκαιριακούς  αυτοσχεδιασμούς μη ψυχολόγων ατόμων του Υπουργείου, παραβιάζουν τη χρηστή  διοίκηση, το δημόσιο συμφέρον, τον σεβασμό των νόμων και τελικά τα ανθρώπινα  δικαιωμάτων των παιδιών.

Όμως, επιστέγασμα όλων αυτών, πέραν από τη σπατάλη πόρων, και την  ουσιαστικά υποβάθμιση και ακύρωση  του ρόλου των ψυχολόγων  στην εκπαίδευση, το Υπουργείο και ο ίδιος ο Υπουργός που μέχρι σήμερα δεν  αντέδρασε στα υπομνήματα  μας,  αναπαράγει και προωθεί  πρωτοφανείς, αναχρονιστικές, μεσαιωνικά ανορθολογικές αντιλήψεις για τη  ψυχολογία και τον ψυχολόγο. Με τη συγκρότηση του ΔΣ του  ΔΟΑΤΑΠ, με δημιουργική παγκόσμια πρωτοτυπία εφεύρε επιστημονικό

πεδίο «θεολογίας – ψυχολογίας». Συνταυτίζει την  επιστήμη της Ψυχολογίας με τη Θεολογία  και με την πρόσφατη απόφαση  για το ΔΣ αντικατέστησε τον ψυχολόγο από θεολόγο και έτσι ανέθεσε σε θεολόγους  την πιστοποίηση σπουδών που δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα στους ψυχολόγους …..

Κύριε Πρωθυπουργέ, Δώστε λύση άμεσα!

Αυτές οι αντιλήψεις και πρακτικές δεν αφορούν μόνο τον  Ψυχολόγο αλλά τις βάσεις της εκπαίδευσης και γενικά τον επικίνδυνο ανορθολογισμό  στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ελληνική κοινωνία. Αποτελούν τις  αιτίες  των πολιτικών που γεννούν και τροφοδοτούν τον θυμό και την  αγανάκτηση και δυσκολεύουν την  εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών  έναντι του κράτους.»

«Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας

Για την επιτροπή  Κρήτης

Βογιατζή Ελευθερία»

πηγή: www.alfavita.gr

 

Δέσποινα Αυγερινού-Pietrzyk

Ειδική Παιδαγωγός

Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής

despina.avgerinou@gmail.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s